Van ontgoocheling naar vreugde

 Van ontgoocheling naar vreugde

Ontgoocheling is te snel de score opnemen: er is iets dat zich (nog) niet ontvouwen heeft zoals je het wilt. Teleurstelling is jezelf wijsmaken dat het niet zal verbeteren en blijven verdedigen dat er absoluut niets aan te doen is; ‘Het zal niet komen’ Je blijft aandacht geven aan de redenen en uitvluchten waarom het niet zal komen. Hierdoor hou je de energie van ontgoocheling actief.

581308666In het licht van de wet van aantrekking wil dit zeggen dat het gewenste iets moeilijker kan manifesteren in jouw leven. Bij ontgoocheling zit je op de schijf van angst, frustratie en/of boosheid. Dan is het moeilijker om succes en geluk binnen te laten. Succes en vervulling kan je toelaten als je gevoelens hebt van vreugde, vertrouwen en/of helderheid.

Je kan niet aan de overkant geraken vanuit jouw huidige positie. Je moet eerst de emotionele brug of overzet nemen. Dit wil zeggen dat je je eerst zo moet voelen, zoals je je zou voelen als je jouw doel hebt bereikt.

Ontgoocheling wil zeggen dat ik me nog niet de vibratie heb eigengemaakt van waar ik wil zijn.

Voorbeeld: Als ik een nieuwe job positie wil en ik voel me de meest geschikte persoon voor deze job, dan zeg ik onderstaande woorden, en dan is mijn vibratie in lijn met wat ik wil. Dan ben ik dicht bij mijn doel of zal het niet snel meer duren voor mijn wens zal uitkomen.

Ik ben ervan overtuigd dat ik deze job als de beste kan uitvoeren (zonder overmoedig te zijn)
Ik voel me nu al zoals ik me zou voelen wanneer ik deze job heb (vb. opluchting, vreugde, waardigheid)

Bij ontgoocheling is wat je wilt (nog) niet voldoende actief in jouw vibratie. De wet van aantrekking kan het jou daarom (nog) niet geven, tenzij je iets verandert in jouw vibratie. Dit kan door iets te doen of denken dat jou een beter gevoel geeft.

Wat houdt ontgoocheling in

Ontgoocheling houdt vaak in dat je ook kwaad wordt op jezelf omdat je bijvoorbeeld nog niet zelfzeker genoeg bent, of omdat je nog niet bekwaam genoeg bent voor jouw doel. Of omdat je niet positief genoeg denkt. Of je wordt kwaad op de maatschappij, jouw ouders, succesvolle mensen, jouw omgeving of het universum,…

Je blijft hierdoor echter op een negatieve schijf vertoeven (in een negatieve stemming) waardoor je moeilijker vooruit komt. Pas op: kwaadheid is zeker niet altijd verkeerd. Als je er niemand mee kwetst is het soms een goede stap vooruit om kwaadheid te uiten, bijvoorbeeld in een therapeutische setting.

confident-woman

Maar het is best dat de kwaadheid verder evolueert tot positieve emoties die positieve gebeurtenissen aantrekken. Leer de gewoonte aan om vooral liefdevol en sussend tegen jezelf te spreken. Wanneer er iets is dat echt belangrijk voor je is en je bereikt het niet, dan ervaar je een gevoel van onmacht. Waarschijnlijk was het gevoel van onmacht of kwaadheid reeds voordien aanwezig.

Oefen met positieve emoties

Misschien kwam je dit af en toe tegen zonder dat je er iets aan deed, en is het uitvergroot om jou de boodschap te geven dat je meer wilt bereiken in het leven. Het is nuttig dat je vaker oefent met positieve emoties: gevoelens van rust, tevredenheid, vreugde, ontspanning, vertrouwen, geliefd zijn, enz. Door positieve emoties maak je de emotionele brug naar jouw doel. Dit kan door je te focussen op wat goed gaat, wat je apprecieert en bewondert en beter voelende gedachten te zoeken. Dit is ontgoocheling aan de ene kant.

Je onvolledig voelen

Daarnaast hebben mensen het gevoel dat er iets aan hen mankeert als ze onvolledig zijn. Het is goed om te beginnen te beseffen en aanvaarden dat we altijd incompleet zullen zijn. Het universum is eeuwig uitbreidend. Doordat we onvolmaakt zijn kunnen we altijd groeien en evolueren.

Eigenlijk is het fijn dat we altijd incompleet zullen zijn, want het wil zeggen dat we onbeperkt en eeuwig zijn. Als we onze onvolmaaktheid meer gaan aanvaarden, gaan we ons ook sneller beter voelen. Dus is het best dat je je over teleurstelling heen zet! Dit aanvaarden van onze imperfectie is ook een belangrijk onderdeel om ontgoocheling te transformeren.

Aanvaarden van onze imperfectie

Je hebt al jouw verlangens het universum al ingestuurd. Dit doe je vanzelf als je zaken ziet die je aanspreken of bewondert. De wet van aantrekking zegt dat het universum het jou zeker geeft, en belooft je dat het zal uitkomen.(*) Je kan krijgen wat je wilt op een manier die bij jou past.

Misschien ben je teleurgesteld dat je (nu) geen relatie met persoon X kan krijgen. Maar je kan zeker een vervullende relatie krijgen met een fantastische persoon die je gemakkelijk liefhebt. Maar daarvoor is het nu best dat je je ontspant als je de ontgoocheling achter jou wilt laten; denk aan plezante onderwerpen; telefoneer met een positief ingestelde vriend, kijk naar een feel-good film, enz…

Vind een manier om je beter, hoopvoller en/of positiever te voelen. Dan ontspan je en trek je meer vervulling en succes aan. Positieve emoties zijn ook al manifestaties en een teken dat je de gewenste richting uitgaat.

Wat kan je doen

Wat je bijvoorbeeld kan doen is je even terugtrekken als je ontgoocheld bent. Zoek beter voelende gedachten tot je er een vindt. Er bestaat altijd een beter voelende gedachte, er bestaat altijd een oplossing en een opening uit elke situatie. Soms zien we een situatie helderder als we een paar keer geslapen hebben. Soms helpt een wandeling in de natuur of een meditatie.

Zoek beter voelende gedachten tot je er een vindt
Er bestaat altijd een oplossing en betere gedachten

Praat jezelf sussende gedachten toe. Praat jezelf toe totdat je je goed voelt. Je kan je op deze manier gradueel beter en beter voelen.

Hoopvol zijn is beter dan angst.
Twijfelachtig zijn is beter dan wanhoop.
Geloven is beter dan hopen
Rust is beter dan angst.
Tevredenheid is beter dan depressie.
Vreugde is beter dan tevredenheid, maar tevredenheid is ok, het is op de positieve spiraal.

Kijk je naar wat goed gaat of niet?

Zet gelukkig zijn en hoe je je voelt bovenaan op jouw prioriteitenlijst. Verzin geen excuses meer om jezelf niet goed te voelen. Het is niet nodig om het discomfort van de disbalans te verdragen.

160638-004-BB3DE6FCOf je wel of niet succesvol bent, hangt af van jouw focus. Jouw slaagkansen worden positief of negatief beïnvloed door jouw overtuigingen, jouw verwachtingen en waar je naar kijkt: Kijk je naar wat goed gaat of niet?

Als je grote dromen hebt is het best om jouw gedachten te focussen, want anders ga je meer wrijving ervaren. Als je weinig wilt en weinig verwacht, dan kan je je in principe ondanks een meer slordige gedachtefocus toch goed voelen.

Een groot gevoel van teleurstelling 
betekent het hebben van een grote droom
die belangrijk voor je is

Een groter gevoel van teleurstelling wil dus zeggen dat je een grotere droom hebt die belangrijk voor je is. Met andere woorden, dat er een groter contrast is tussen wat je wilt en wat je denkt en voelt.

Hoe meer je gevoelens van vreugde en geloven in jezelf gewend bent, hoe lastiger een tijdelijke teleurstelling ook aanvoelt. Het contrast tussen hoe je je voordien en daarna voelde is dan groter. Daarom is het best, als je grote dromen hebt, om de moeite te nemen om beter voelende gedachten te vinden. Als je meer gewend bent om je goed te voelen, kan je je waarschijnlijk ook sneller ontspannen en weer vreugdevol voelen.

Je versterkt emotioneel waar je over praat en over denkt

Spreek daarom meer over wat je wilt en over wat goed gaat; Praat meer over waarom je het wilt en over wat achter jouw wens zit. Spreek minder over wat zo vreselijk is aan hier. Spreek zo weinig mogelijk over jouw teleurstellingen als het niet nodig is.

Probeer minder uit te leggen waarom het zo moeilijk voor je is om iets bepaald te bereiken. Je moet jezelf tegenover niemand verdedigen. Als je meer aandacht geeft aan wat wel goed gaat, zowel in jouw woorden als gedachten, dan laat je jezelf meer toe om te vibreren op het niveau waar je wilt zijn.

Het is ook best dat jouw spreken ondersteund wordt door jouw gedachten. Jouw positieve woorden gaan niet zoveel verschil uitmaken als je heel negatief blijft denken. Jouw vibratie (gedachten) bepaalt uiteindelijk altijd wat je manifesteert in jouw leven. Probeer meer te denken aan wat zo fijn is  (zoals jouw doel, droom, wens).

Probeer meer te denken aan alle goede momenten en aan jouw mogelijkheden. Je kan je beter voelen door steeds sussende gedachten te zoeken. Dit kan mondeling of schriftelijk. Schrijven helpt om te focussen.

Voorbeelden van sussende gedachten

Er zijn nog veel andere zaken die ik vroeger niet had, maar die ik nu wel heb. Rond dit onderwerp kan ik het ook bereiken. Er zijn veel mensen die zich bevonden waar ik me nu bevind en die later ook bereikt hebben wat ik wil bereiken.

Ik weet dat dit gevoel van ontgoocheling weer overgaat. Het gaat steeds over. Ik kan de situatie even goed nu al wat meer aanvaarden en ontspannen. Als ik me beter voel, om het even voor welke reden, dan weet ik dat ik weer de richting uitga van wat ik wil. Als ik ontspan en de teleurstelling aanvaard, dan voel ik me sneller weer gelukkig.

Ik moet het niet allemaal tegelijk hebben of weten. Er zijn eigenlijk heel veel dingen die goed gaan in mijn leven. Ik heb ook veel om gelukkig over te zijn. Ik ben daar eigenlijk heel blij mee. Ik ben eigenlijk gelukkig dat er nog een paar dingen zijn om te verbeteren of om na te streven in mijn leven.

biofeedback_relaxation

Het is fijn om gepassioneerd met iets bezig te zijn. Het pad naar mijn doel kan eigenlijk ook vol met plezierige ontmoetingen en gebeurtenissen zitten. En als ik hierbij wat kan ontspannen en relaxen, dan komen de dingen sneller die ik nog wil. Misschien is het er wel al, maar kan ik het niet zien.

Misschien heeft het universum het me wel al gegeven, maar kan ik het nog niet zien. Het universum geeft me altijd wat ik wil. Ik mag gewoon nog een beetje geduld hebben. Het komt zeker in een vorm die me gelukkig gaat maken. Ik weet dat ik eigenlijk nooit ontmoedigd moet zijn, want het universum is onbeperkt en alles wat ik wil zal er uiteindelijk komen(*).

Ik voel me al beter te weten dat het komt. Deze ontgoocheling is eigenlijk mijn vriend, want het is een innerlijke meter die me duidelijk maakt wat belangrijk voor me is. Het is mijn innerlijke stem die me zegt dat het nog komt. Ik kan me eraan herinneren dat het nog komt, maar dat ik gewoon de score niet te snel moet nemen. Er zijn eigenlijk veel zaken die nu goed gaan in mijn leven. Ik ben daar blij mee en ik ga daarvan genieten. 

Herinner jezelf eraan dat het je ooit zal lukken jouw doel te bereiken

Conclusie

bigstock-Extended-Family-Group-Looking-1024Ontgoocheling is te snel de score opnemen. Herinner jezelf eraan dat het je ooit zal lukken jouw doel te bereiken. Onthoud dat je in de toekomst kan bereiken wat je wilt in een vorm die bij jou past en die je vervulling geeft. Stel gelukkig zijn en jou goed voelen als jouw prioriteit.

Als je je goed voelt, dan ga je de richting uit van waar je wilt zijn. Probeer zo snel mogelijk te ontspannen en relaxen na een ontgoocheling. Dit kan door beter voelende gedachten te zoeken of iets gezellig of plezierig te doen.

Spreek meer over waar je wilt zijn en waarom je daar wilt zijn. Verdedig minder waarom je nog niet hebt wat je wilt. Je moet jezelf aan niemand verdedigen. We moeten niet alles tegelijk hebben. Dan zouden we niets meer hebben om na te streven. Onvolmaaktheid is ook een deel van het leven. Op het pad naar mijn doelen kan ik enorm veel vreugde en plezier-met-zich-meebrengende contacten tegenkomen. En hoe sneller ik ontspan, hoe sneller ik ook succes en geluk zal aantrekken op alle gebieden. Ik heb veel om gelukkig over te zijn en ik ga daarvan genieten.

 

(*) Bronnen: Seminaries en workshops over de wet van aantrekking; en de Master program Abraham Hicks Law of attraction workshop series.

THEMAVRAAG: Wat maakt jou gelukkig? Wat helpt je om meer in jezelf te geloven? Wat versterkt jouw gevoel van waardigheid? 

Wil je hier meer over leren? Wil je oefenen in het vinden van beter voelende gedachten en leren van de voorbeelden van anderen? Dit kan in mijn workshops of individuele sessies van gelukscoaching! Neem een kijkje op mijn website of klik hier voor meer info over de groepsactiviteiten.

GASTBLOGGER: Rozelinde WarmoesPositive Life Coach
Ik bestudeerde gedurende vele jaren de onderwerpen ‘gelukkig zijn, de kracht van jouw gedachten en de wet van aantrekking’. Ik volgde de “Master program Law of attraction” training en de “Intensieve healing opleiding”. Zo kan ik jou kort en samengevat de belangrijkste lessen over gelukkig en succesvol zijn bijbrengen.

REACTIES, VRAGEN OF SUGGESTIES? 

Deel jouw reactie hieronder. En heb je vragen, suggesties of een interessant onderwerp waarover je graag in de toekomst een blog zou willen lezen:
Laat het weten!

Voor nog meer positieve tips en quotes

BLOG DELEN

Vind je deze post waardevol? Leuk als je deze blog wilt delen! Zo kun je ook de mensen om jou heen inspireren tot (nog) meer Succes & Geluk!

2020-07-03T09:25:44+00:00

Titel

Ga naar de bovenkant