Op het gebruik van deze website ( www.fulltime-levengenieters.com ) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
VIËsta streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat VIËsta niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als in vervanging van juridisch advies .

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. VIËsta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website . Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer in relate tussen VIËsta en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
VIËsta garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) Worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met VIËsta te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. VIËsta heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. VIËsta aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Opportunities
VIËsta houdt zich voorbehouden dat wij geenszins verantwoordelijk en aansprakelijk kunnen worden gesteld in welke vorm dan ook, betreft deze geldsystemen. Het zijn enkel suggesties.

Intellectuele eigendomsrechten
Als publicaties en uitingen van VIËsta zijn beschermd door auteursrecht en anders intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op in andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat VIËsta door vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Blogs mogen gedeeld worden met bronvermelding.