ZINGEVING EN BEWUST CREËREN

Leer je gedachten te doorgronden. Wil je een scherpere intuïtie ontwikkelen? Of wil je van alles te weten komen over hoe je de Wet van Aantrekking kan gaan toepassen zodat je tot moeiteloze manifestaties komt? Lees hier tips hoe je dat kunt doen.

Andere kijk op denken
Je denken; de motor van jouw leven

De kracht van denken

Als je blijft focussen op een gedachte wordt het steeds makkelijker om die aandacht vast te houden, omdat er steeds meer vergelijkbare gedachten in je zullen opkomen (binnen 17 seconden focus). Je ontwikkelt dus, in emotioneel opzicht, een stemming of een houding. Je vormt een stemming; een gewoontepatroon

Heldere gedachten krijgen

Hoe meer gedachten je ergens aan wijdt aan wat je wilt, hoe helderder je wordt, hoe helderder je wordt, hoe meer positieve emoties je voelt en hoe meer kracht je aantrekt.

Gedachten blijven bestaan

ELKE GEDACHT die ooit is gedacht, BESTAAT NOG STEEDS. Elke keer dat je je aandacht op een gedachte richt, activeer je inwendig de vibratie van die gedachte. Dus ook waar je nu je aandacht op richt, is een geactiveerde gedachte. Denk je er niet meer aan dan wordt hij sluimerend. De enige manier om bewust je aandacht van de ene gedachte terug te nemen (bijvoorbeeld negatieve gedachten), is om je aandacht op een andere gedachte te richten IEDERE GEDACHTE die ooit is gedacht BLYFT DUS BESTAAN. Gedachten gaan niet weg. Iedere gedachte is waar die het laatst gebleven is, zelfs je eigen gedachtes. Gedachten in jouw vibratie zyn precies daar waar je ze achtergelaten hebt. Dus, als je een mening of overtuiging hebt over iets en iets komt in je bewustzijn die dat activeert, dan pik je t weer op waar het was. Daarom is het een groot voordeel om de dingen in je vibratie naar ’n steeds beter voelende plaats te bewegen.

Bijstellen van gedachten.

Gedachten creeeren werkelijkheid. Als je aandacht schenkt aan hoe je je voelt, is het niet nodig al je gedachten in de gaten te houden. Telkens wanneer je je goed voelt, weet je dat je op dat moment dingen zegt, denkt of doet die in overeenstemming zijn met je intenties (of andersom) Zoek dan telkens naar een gedachte die iets meer verlichting geeft aan je emotie, zodat je je weg naar je intentie weer kan bijstellen.

De kracht van denken

Als je steeds terugkeert naar een enkelvoudige gedachte, en die minstens 68 seconden volhoudt, zal na korte tijd zo’n gedachte overheersend worden (soms na een paar uur, soms na een paar dagen) En als je eenmaal een overheersende gedachte hebt bereikt, zul je allerlei bijpassende gebeurtenissen ervaren, tot je deze gedachte weer wijzigt.

Met vertrouwen denken

Hoe krachtiger je denkvermogen is, des te groter is de kans dat je gedachten zich verwerkelijken. Je gedachten worden sterker als je ongedwongen en met meer vertrouwen denkt. Inspanningen en te hoge verwachtingen ontnemen je iedere kracht.

‎Gedachten wijzigen

Als je steeds terugkeert naar een enkelvoudige gedachte en die minstens 68 seconden volhoudt, zal na korte tijd zo’n gedachte overheersend worden (soms na een paar uur, soms na een paar dagen). En als je eenmaal een overheersende gedachte hebt bereikt, zul je allerlei bijpassende gebeurtenissen ervaren, totdat je deze gedachte wijzigt.

Weerstand tegen je gedachten

Je bewuste of onbewuste weerstand tegen negatieve gedachten, zal zich in je leven juist manifesteren. Als je het bestaan van auto’s weigert te erkennen, zul je door auto’s aangereden worden. Maar niet zozeer omdat je zondig of neurotisch bent, maar omdat je niet op auto’s let. Je ziet ze gewoon niet aankomen.

Ombuigen van gedachten

Als je lange tijd iets negatiefs hebt gedacht, en plotseling het omgekeerde van die gedachten probeert te denken zou onmogelijk zijn. Vanuit waar je nu bent, zou je niet in staat zijn om dat soort gedachten te hebben, maar je zou een gedachte kunnen kiezen dat iets beter voelt dan de gedachten die je hebt gehad en dan nog een. En die telkens opbouwen totdat je uiteindelijk de richting van je gedachten kunt veranderen.

Nieuw gezichtspunt

Een enkel nieuw gezichtspunt kan je gedachten een nieuwe richting geven, en daarbij ook je leven.

Gedachten trainen

Het in de gaten houden van je gedachten kan langdradig en vermoeiend zijn, dus de beste aanpak om de richting van je gedachten doelbewust te veranderen is door de wens je goed te voelen te versterken! Wanneer je eenmaal vastbesloten bent verbetering aan te brengen in hoe je je voelt zul je jezelf al in de vroegere, subtielere stadia van negatieve aantrekking betrappen Het is makkelijker een negatieve gedachte los te laten in de beginfase, dan wanneer hij al langer in je rondspookt

Goede gedachten

Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben, want wij worden wat wij denken

Ik maak dit al zo lang/ vaak mee en het verandert niet. Ik zit vast.

Alles om je heen verandert – maar wel steeds opnieuw in hetzelfde. Maar het leven is altijd in beweging. Als je wilt dat dingen ergens anders in veranderen, moet je andere gedachten hebben. En daar is alleen maar voor nodig dat je vertrouwde onderwerpen op een niet -vertrouwde manier benadert.

Waarom therapien niet werken

Je creeert op grond van waar je aan denkt en dus levert het geen enkel voordeel op na te denken over de dingen die je niet wilt, je dingen te herinneren die niet wilt, dingen die je niet wilt te bekijken of te analyseren of op te lossen, of te praten over dingen die je niet wilt. Dus; zorg dat je actieve vibratie betrekking heeft op wat je wilt en zie dan eens hoe snel je leven zich aanpast aan je vibratie.

Wat doen grote gedachtes?

Hoe groter een gedachte wordt, hoe meer kracht eraan wordt verleend, en hoe zekerder het is dat je het zult ervaren.

Bewustzijn

Intuïtie
Intuïtie komt in actie op momenten dat je ergens zo in opgaat dat je je gevoel voor tijd verliest.

Waarom kleine stappen nemen
Als je vanuit een situatie wat je niet wilt/anders wilt een keuze maakt wat je wel wilt, ben je qua gedachten vibratie vaak nog ver verwyderd v wat je wilt. Als je dan de weg vd actie volgt voordat je de inhoud van je vibratie hebt verbeterd&afgestemd, kryg je iets dat overeenstemt met je huidige vibratie ipv iets dat overeenstemt met je verlangen.Breng dus eerst je gedachten overeen met je verlangen+check je emoties of je de gedachten gelooft. Dan pas ben je afgestemd

Heeft onderbewustzijn macht?
Het onderbewustzijn is een macht die geen vermogen heeft om beslissingen te nemen. Het voert alle bevelen uit, zonder iets te vragen.

Wanneer ben je op een keerpunt in je leven?
Keerpunten kondigen zich aan in allerlei verschijnselen; diepe rusteloosheid, onbestemde verlangens, onverklaarbare verveling en een gevoel van vastlopen.

Creëren van momentum
Momentums kun je creëren door iets kleins te vinden waar je blij van wordt als je eraan denkt en erop te focussen. Hoe vaker je denkt aan wat je wilt, hoe positiever de opgeroepen emotie erover zal zijn. En hoe positiever de opgeroepen emotie is, hoe beter je zult herkennen dat je denkt aan iets dat je wilt, waardoor je het nog sterker naar je toe zal trekken.

Is motivatie positief?
Motivatie om in actie te komen is voornamelijk wanneer je je focust op gedachten die je niet wilt en de wens om dat tegen te gaan.

Wat is inspiratie?
Inspiratie is de impuls om in actie te komen, vanuit de beweging dat het je naar datgene toetrekt wat je in feite al geworden bent, omdat het al in je hart aanwezig was vanuit een verlangen.

De energie volgt de aandacht
Schenk je aandacht aan het mooie en het zal zich vermenigvuldigen. Schenk je aandacht aan al die situaties waarin iets je bijzonder en goed en gemakkelijk gelukt is. Zij zullen zich vermenigvuldigen. (Zoals de telefoon gaat en je hebt het gevoel wie het is nog voordat je hebt opgenomen. ) Heb er plezier in en geef het je aandacht, dan zal het op alle gebieden steeds meer en vaker gebeuren.

Bewustzijn van weerstand
Wanneer het willen intenser is, is het bewustzijn van weerstand sterker! En aangezien weerstand het enige is dat vreugdevolle creatie ooit in de weg staat geldt; hoe sterker je je ervan bewust bent, des te beter.

Hoe komt de oplossing naar me toe?
Je kunt voor geen enkel probleem de oplossing vinden, wanneer het probleem je meest actieve gedachten-vibratie is. Hoe minder je aan problemen denkt, des te minder je ze hebt. Ontdoe je niet van wat je niet wilt, focus je op wat je wel wilt. Al denken de meeste mensen: de slechte dingen moeten opgeruimd worden, zodat we het niet hoeven zien.

Wat houd een flow ervaring in?
De flow is de optimale ervaring; het leren genieten van gewone dingen en het lekker bezig zijn. In dat besef ligt dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen geluksgevoel. Je doet dat door zelf aan te geven waar je gelukkig van wenst te worden. Je kan je gelukkig denken door de wat minder leuke facetten toch positief te redeneren. Doordat je zelf de actieve actor bent in je eigen geluksschepping, bepaal je dus zelf de mate van geluk en optimale ervaring.

Intuïtie

Hoe neemt je intuïtie toe?
Je intuïtieve vermogens nemen toe als je wereldbeeld groei, verbondenheid en vertrouwen omvat. Je zult ook merken dat naarmate je wereldbeeld liefdevoller wordt en meer verbonden met je hogere bewustzijn, des te nauwkeuriger je intuitie werkt.

Manifesteren

Snelle manifestatie van je wensen
Manifestatie luistert naar de emotionele lading van onze gedachten, wensen en afwijzingen. Luisterend naar de vibratie van onze emotie kan het leven niet anders dan je het ‘gevraagde’ schenken. Hoe sterker de emotie (positief of negatief) hoe meer en sneller het naar je toekomt.

Intentie
• Aandacht geeft energie, intentie transformeert • Intentie is voor de toekomst, aandacht is voor het heden • Tijd is beweging van gedachten

Vertel een ander verhaal!
Je kunt komen waar je wilt vanuit waar je je ook bevindt – mits je ophoudt zoveel tijd te besteden aan het opmerken van en praten over wat je niet leuk vindt aan waar je bent. Abraham: One who is mostly an observer thrives in good times but suffers in bad times because what he is observing is already vibrating, and as he observes it, he includes it. While one who is a visionary thrives in all times.

Wet van aantrekking

Ja zeggen
JA zeggen vanuit je hart betekent het steeds meer opgeven van je verzet tegen het leven. In de spirit van JA geef je alle aspecten in en buiten jezelf toestemming om er te zijn. En vanuit die JA stromen de dingen die je wilt naar je toe, en verdwijnt de focus op je problemen en verzet door je nee, waardoor er weer plaats komt voor dat wat je wel wenst.

Jezelf beschermen kan dat?
Je kunt jezelf niet beschermen omdat ‘bescherming’ in zichzelf al een uitnodiging is voor datgene wat je juist niet wilt. Omdat niets naar je toe kan komen zonder uitnodiging, dus het spreekt zichzelf tegen. ‘Alle onuitgenodigde dingen, ga weg’…… er zijn géén onuitgenodigde dingen, want er is alleen de Wet van Aantrekking. En belangrijk te weten is dat er geen reden is om iets weg te jagen, omdat niets zichzelf in jouw ervaring heeft opgedrongen.

Flow en de Wet van Aantrekking
Jij en dat wat je wilt aantrekken bestaan in de holografische manier van waarnemen op hetzelfde moment op dezelfde plaats. Dus is het eigenlijk onmogelijk om iets aan te trekken, want je hebt het al. In de staat van flow trek je geen dingen aan, maar je ziet dat ze reeds in jouw werkelijkheid bestaan en je blijft ze aandacht geven. Daar komt geen inspanning of wilskracht aan te pas. Als wilskracht de kop opsteekt, is het ego terug en ontstaat er weer scheiding.

Neerwaartse spiraal ombuigen
Je kunt een snel bewegende ‘neerwaartse spiraal’ vervangen door een snel bewegende ‘opwaartse spiraal’ door eenvoudigweg je gedachten te leiden naar steeds meer dingen die wel gewenst zijn ( als je focust op het beste wat je hebt, al is het maar een klein stukje van je realiteit, zal de wet van aantrekking je daar méér van brengen). In een (extreem) negatieve situatie kun je het beste afleiding zoeken in plaats van te proberen je gedachte te veranderen. Met andere woorden, ga slapen of ga een film kijken, zet muziek op, aai je huisdier. Kortom; doe iets waardoor je gedachten veranderen. als je focust op het beste wat je hebt, al is het maar een klein stukje van je realiteit, zal de wet van aantrekking je daar méér van brengen!

Wat zend jij uit?
Opmerken hoe dingen voor jou uitpakken is een heel duidelijke manier om te kunnen begrijpen welke vibrationele gedachten – oftewel verzoeken – jij uitzendt, omdat je altijd de essentie ontvangt van waaraan jij denkt, of je datgene nu wilt of niet.

Focussen op aspecten in je leven
Zodra je je focust op één onaangenaam of ongewenst aspect van het leven, stroomt het over in alle andere aspecten! Het is niet mogelijk het één van het ander te scheiden, omdat de kern van al deze dingen gevormd wordt door jou en hoe jij je voelt.

Doelbewuste aandacht
Zoeken naar positieve aspecten, waar je ook bent, leidt altijd tot een verbeterde toekomst. Door doelbewust je aandacht te richten op zelfs maar een klein positief aspect dat je kunt vinden, zou je je balans met de grotere verlangens die waren ontstaan uit het contrast toelaten.

Bekritiseren is je verzetten
Wanneer je iets bekritiseert of veroordeelt of je ertegen verzet, dan activeer je een vibratie die tegengesteld is aan wat je zoekt. Altijd. Zonder uitzondering.En hoe je je voelt, op dit moment, terwijl je je richt op het onderwerp van je creatie, is je antwoord….

Je leven positief veranderen
VERTEL een ANDER verhaal, tot je het gelooft en verwacht makkelijk stroomafwaarts te gaan.

Kijk waar je naar toe wilt
Kijk naar waar je naartoe wilt (en voel dat), niet waar je van vandaan wilt ….. Kijk je naar waar je vandaan wilt, dan hou je meer dat wat is in stand. Kijk je naar waar je naartoe wilt, dan activeer je die vibratie…en je hebt er ook nog eens dubbel plezier van (van de weg er naartoe en wanneer het gemanifesteerd is)

Vibratie trekt vibratie aan
Wanneer je je bijvoorbeeld in de steek gelaten voelt etc. kun je alleen iemand aantrekken die je in dat gevoel bevestigd!

Waarom zijn er contrast ervaringen nodig?
Om te groeien en dus ook de wereld te laten groeien (want daarom zijn we hier) zijn er contrastervaringen nodig. Zodoende kunnen er namelijk weer nieuwe uitdagingen, wensen en verlangens ontstaan en vanuit die ervaringen ontstaat de motivatie om te creeeren. Door emoties weten we welke weg we moeten gaan. Het is hierbij wel belangrijk dat je in harmonie – dus samenvoegend, 1 zijn met – kan leven met jezelf.

Geven en ontvangen; werkt het met woorden?
De wet van aantrekking treedt niet in werking als gevolg van je woorden of daden, maar als gevolg van de vibratie die aan die woorden en daden ten grondslag ligt.

Hoe kan ik een toelater worden?
Als je helder hebt wat je wilt hoef je jezelf niet te dwingen om op koers te blijven, want dat gebeurt dan toch wel. Het is dan niet moeilijk om een toelater te zijn. Het komt makkelijk tot je, simpelweg omdat je niet meer zo geïnteresseerd bent in al die dingen die niets te maken hebben met wat belangrijk voor je is.

Het verschil tussen ‘dankbaarheid’ en ‘waardering’
Het is belangrijk je goed bewust te zijn van de energetische essentie die je gebruikt achter deze woorden wanneer je je waardering/ dankbaarheid uit. Dankbaarheid kan je voelen wanneer je kijkt naar strijd die je hebt overwonnen en je blij bent dat je niet meer in die strijd zit. Echter; dan is er nog steeds iets van die ‘strijdvibratie’ aanwezig, en dat zal dus datgene actief houden van dat wat je niet wilt. Wanneer je dankbaarheid toont vanuit een staat van waardering, dan is het een energetische afstemming met ‘wie je bent geworden’. De staat van waardering is ‘Ik die synchroon loopt met het geheel van wat ik ben’. In de staat van waardering zie je wat je bekijkt door de ogen van Bron en wie je werkelijk bent. Met andere woorden; het verschil tussen inspiratie; wat gaat over ‘wie jij bent’, en motivatie, wat een poging is jezelf ergens te krijgen. Kortom; wees je dus goed bewust van hoe iets voelt wanneer je je dankbaarheid uit. Is het vanuit een geleverde strijd vibratie, of vanuit afgestemde waardering?

Alle Tip & Tools per Levensgebied

Zingeving

Tips & Tools

Liefde & Relatie

Tips & Tools

Geld & Werk

Tips & Tools

Gezondheid & Welzijn

Tips & Tools

Vrijetijd

Tips & Tools