LIEFDE EN RELATIES

Je kunt in elke relatie waar je je momenteel in bevindt, of die je ooit gehad hebt, harmonie ervaren zodra je begrijpt wat de basis vormt van elke relatie. Heb je altijd al de ideale partner willen ontmoeten? Wil je je kinderen leren begrijpen zodat het opvoeden harmonieus en natuurlijk verloopt? En zoek je plezier, positiviteit en evenwicht in al je relaties tot een ander? Deze tips helpen je om in harmonie om te gaan met de mensen om je heen en waar je van houdt.

Liefdesrelatie

Liefdesrelatie creëren
Je kunt geen evenwichtig,gelukkig persoon aantrekken als je dat zelf nog niet bent. Wat je ook doet of zegt, het leven zal je naar die mensen brengen die in belangrijke mate overeenstemmen met de persoon die je bent. Er is slechts één reden voor alles wat iedereen verlangt; men gelooft dat men zich beter zal voelen wanneer men het heeft. Je zal je echter eerst beter moeten voelen voor het naar je toe komt.

Hoe trek ik een liefdespartner aan?
Als je op dit moment niet de partner hebt die je wilt, is het beter eerst te zorgen dat je vrede hebt met waar je nu bent. 1) DOOR te beginnen alle andere positieve dingen die zich in dit moment voordoen in je leven te benadrukken, 2) JE inzetten je nare gevoel over de afwezigheid van de door jou gewenste partner te verzachten, 3) HET beste te maken van je leven zoals het nu is, 4) LIJSTJE te maken van de goede dingen 5) WAARDERING te voelen voor jezelf.

Waarom heb ik geen liefdesrelatie?
Als de sterkste vibratie die je uitstraalt over relaties betrekking heeft op de AFWEZIGHEID van de relatie die je verlangt, dan is het onmogelijk dat de AANWEZIGHEID van de relatie die je wenst jouw belevingswereld zal binnenkomen. De gedachten vibraties liggen te ver uit elkaar. ( je kunt immers geen oplossing vinden voor een probleem, wanneer je gedachten het meest actief gericht zijn op het probleem ) Zodra je echt van jezelf begint te houden en je je voortdurende bewustzijn van de afwezigheid van een partner en je nare gevoel daarover stopzet, je partner zal komen.

Relatie tot anderen

Gelukkige relaties
Om gelukkige relaties (in alle vormen) te krijgen, moeten we elkaar niet ontlopen. Door met elkaar in contact te blijven, herscheppen we de beelden in ons hoofd – wat betekent dat we de wereld waarin we leven letterlijk herscheppen. Daarom is het beter de ander na een conflict nooit te vermijden. Want wat je in feite doet is je eigen gedachteconstructie ontlopen, en dat is onmogelijk.

Positief in contact staan met de ander
Wanneer je de kunst ontdekt van het zoeken naar – en vinden van positieve aspecten in anderen, – zodanig dat je gaandeweg positieve aspecten van anderen gaat verwachten – dan kunnen er slechts positieve dingen naar je toe komen.

Anderen doen jou geen pijn
Er is geen destructievere conclusie die je kunt trekken dan de overtuiging dat anderen jou pijn en lijden aandoen, dat je daar het slachtoffer van bent en dat zij in wezen de macht hebben over jouw emoties.

Waarom voel je pijn
Zowel oppervlakkige als intieme relaties bevatten informatie over jou. Als je anderen wil genezen of helpen, zal het voelen alsof het jouw pijn is. De waarheid is; als je het voelt, is het jouw pijn.

Gewenst of ongewenst gedrag
Wanneer je bedreven raakt in het richten van je gedachten op dingen die aangenaam zijn, dan zullen de onaangename mensen (of de onaangename aspecten van deze mensen) jouw ervaring verlaten. Het is jouw aandacht voor het ongewenste dat het vasthoudt in jouw ervaring.

Wanneer verandert het gedrag van een ander?
Wanneer jij STOPT met het zien van gedragingen van anderen naar jou die je bijvoorbeeld niet wenst, dan pas zal de ander stoppen met hun gedrag aan jou te tonen. Je krijgt immers dat wat je “vraagt”.

Waarom voel ik mij onzeker?
Als wij iemand tegenkomen*, wiens trillingen hoger of lager zijn dan die van onszelf, voelen wij ons labiel en onzeker. Absolute stabiliteit ontstaat alleen op het ruimtelijke vlak, omdat alle verhoudingen in de massa stabiel zijn, als de wezens die er deel van uitmaken van dezelfde grootte zijn.

In weerstand zijn met anderen
Niet alleen degenen tegen wie weerstand geboden wordt voelen pijn, ook degenen die weerstand bieden voelen het. In feite zijn de ongelukkigsten onder ons degenen die weerstand bieden aan anderen, omdat je door dat te doen de belangrijkste relatie niet toelaat; de relatie tussen jou en Jou.

Positieve aantrekking
Wanneer je mannen/vrouwen blijmoedig en vanuit plezier benadert en ontmoet zul je blijmoedige mensen aantrekken.

Weerspiegeling van optimisme
Als jij degene bent die optimisme uitstraalt – op het werk, thuis, bij je vrienden – zul je merken dat anderen ditzelfde optimisme beginnen te weerspiegelen.

Hoe roep ik positief gedrag op bij een ander?
Als je ALLES van iemand anders waarneemt, nodig je al die dingen uit in je ervaring. Als je alleen aandacht schenkt aan de dingen die je het meest in hen waardeert, nodig je ALEEN DIE dingen uit in je eigen leven.

Hoe kun je echt iets voor een ander betekenen?
Door je onverdeelde aandacht te richten op een succesvolle oplossing van de pijnlijke situatie, waardoor je een katalysator wordt voor een feitelijke oplossing. Word iemand die alleen dingen denkt die de ander wel wil en die alleen spreekt over de dingen die hij Wel wil. Wanneer je in contact gaat staan met de pijn van de ander, creëer je juist meer pijn; voor de ander én voor jezelf.

Waarom trek ik een gevarieerde mix van mensen aan?
Als je de tijd neemt om je vibratie af te stemmen, zullen er geen mensen in je ervaringen komen die niet bij je passen, maar als je niet in harmonie bent met jezelf, zal je een zeer gevarieerde mix van anderen aantrekken.

Ouderschap en Opvoeding

Van woorden leer je niet.
Levenservaring, daar leer je van. Je kinderen kwamen hier niet om te leren van jouw woorden, ze kwamen om te leren van hun eigen ervaringen in het leven.

Het gedrag van het kind is jouw vibratie
Hoe meer dingen je ziet die je niet wilt zien in je/ een kind, des te meer van die dingen je zult gaan zien. Het gedrag dat je aan het kind ontlokt zegt meer over jou dan over het kind. Dit gaat in feite op voor al je relaties, maar aangezien jij over je kind meer nadenkt dan de meeste andere mensen doen, speelt jouw mening over je kind een grotere rol in zijn gedrag.

Hoe kijk jij naar je kind?
Wanneer JY je in een staat van angst, zorgen, boosheid of frustratie bevindt – roep je ongewenst gedrag op in je kind. Wanneer JY je in een staat van liefde, waardering, enthousiasme of plezier bevindt – roep je gewenst gedrag op in je kind. * dit geldt natuurlijk voor al je
relaties tot anderen

Verandering van gedrag van het kind
Heb je wel eens gezien dat het gedrag van een kind (of volwassene) veranderde naar gelang de volwassene met wie hij omging? Bereidwillig en vriendelijk bij de ene persoon, en koppig en chagrijnig bij de ander? Je was getuige van de beinvloedingskracht van de verwachting van iemand anders.

Wie gidst wie
Ouders denken vaak dat zij hier zijn om de kinderen te gidsen. Terwijl in feite de kinderen hier gekomen zijn in helderheid om hen te gidsen.

Vriendschap & familie

Vrienden of familie helpen
Als je een vriend/in, familielid of wie dan ook wilt helpen, steun je diegene niet door het telkens bespreken vd problemen. Jouw bewustzijn van het probleem is werkelijk nadelig voor hem/haar, omdat je de energie van het probleem versterkt en er daarom juist aan bijdraagt! Je kunt iemand tot steun zijn: als je vastbesloten bent je goed te voelen en je in staat bent je op de richting van de oplossing te focussen, op die richting die hij/zij uit wil, of op de richting van wat jij voor diegene wenst. Dan zal de kracht van jouw invloed tot verbetering sterk zijn.

Maatschappij en wereld

De samenleving raakt in een steeds snellere treinvaart. Snelle ontwikkelingen, vele impulsen, individueler en de wereld is ook kleiner geworden door alle nieuwe technieken. Hoe kan je jezelf in balans houden en ontwikkelingen en contacten positief voor je laten werken? Met deze tips leer je positief en bewust om te gaan met alles om je heen.

 

Samenzijn

 

Een gelukkige samenleving

De samenleving zal nooit het ware geluk of vrijheid vinden dat ze zoeken, zolang men blijft geloven in het beheersen van elkaars gedrag. Het is de beheersing van je gedachten en de balans met je ziel waarnaar je werkelijk op zoek bent. Regels en wetten zijn veelal opgesteld door mensen die niet In balans zijn met hun ruimer perspectief, hun innerlijke Bron

Mens en Maatschappij

 

Een samenleving in strijd

De samenleving voert – strijd tegen-: ziekten zoals kanker, strijd tegen terrorisme, misdaad, armoede, etc. En allemaal neemt het juist toe. Je kunt namelijk eenvoudigweg niet komen waar je wilt zijn door het ongewenste te beheersen of uit te bannen. De aandacht ervoor zal immers meer ervan in de ervaring brengen. Wat zullen alle herdenkingen, documentaires, verhalen, liedjes etc. over een aanslag zoals van 9/11 dus wel niet teweeg brengen? Of de herdenkingen van de oorlog. Mensen herbeleven dan keer op keer de emoties en de beelden. Een positieve ontwikkeling daaruit is echter weer wel dat er ook een enorme wens naar vrijheid en vrede ontstaat. En ook dat brengt dus een versterking aan die desbetreffende vibratie!

Gekoppelde gedachtenvibratie van een samenleving

Hoe meer mensen afgestemd raken op een gedachten, hoe meer vibrationele afstemming op de manifestatie ervan. En hoe meer afstemming des te meer vibratie van die emotie/gedachte ontstaat, en dus de emoties angst en verwachtingen voelbaar zullen worden. Denk bijvoorbeeld aan de WK Octopus die voorspellingen deed. Hij reageerde slechts op de overheersende vibratie. En dus des te groter werd de kans dat het waarheid werd wat hij voorspelde, omdat het ook nog eens extra werkte dat wat hij voorspelde ook zo zou gebeuren.

Wat je bestrijdt versterk je

Hebzucht, egoïsme, uitbuiting, wreedheid en geweld zijn nog steeds alomtegenwoordig op deze planeet. Vechten tegen deze onbewustheid trekt de mens nog meer in de onbewustheid, want dit kun je namelijk nooit overwinnen door het aan te vallen. Wat je bestrijdt versterk je, en iets waartegen je je verzet houdt stand.

Maatschappij & Media

 

Waarom media kiest voor negativiteit

Voor film-en televisiemakers is het duidelijk dat mensen sterker worden aangetrokken door ongewenste dingen dan door gewenste dingen (en dat levert dus geld op), omdat de meeste mensen sterke actieve vibraties hebben over wat ze niet willen. Ze voelen zich er meer toe getrokken, omdat ze er meer mee in 1 lijn liggen, ook al wil men in werkelijkheid zich wel goed voelen en dingen zien die succesvol en aangenaam zijn. Maar omdat die vibratie anders is, komt dat als onwerkelijk over en geeft het sneller een gevoel van utopie of “voor mij niet weggelegd”.

Alle Tip & Tools per Levensgebied

Zingeving

Tips & Tools

Liefde & Relatie

Tips & Tools

Geld & Werk

Tips & Tools

Gezondheid & Welzijn

Tips & Tools

Vrijetijd

Tips & Tools